НОВИЯТ СОФТУЕР 21.1 ВЕЧЕ Е ТУК!

Обновеният Jaltest софтуер

JALTEST СОФТУЕР

Какво е Jaltest софтуер?

Jaltest софтуер е най-изчерпателният и обширен софтуер за диагностика на търговски превозни средства на световния пазар. Той позволява да се извърши диагностика и да се взаимодейства с различните звена с електронно управление като разделя различните превозни по класификации.

Какви превозни средства включва диагностичния софтуер Jaltest?

Включва основните групи като:

 • Диагностика за камиони
 • Диагностика за ремаркета
 • Диагностика за автобуси и бусове
 •  Диагностика за леки търговски превозни средства
 • Диагностика за трактори
 • Диагностика за кранове и специални превозни средства
 • Диагностика за плавателни съдове

Дизайнът му дава възможност за избор на типа, модела и системата на превозното средство да се диагностицира по ръководен и интуитивен начин. Представянето му включва лесно разпознаваеми икони.

Чрез софтуера можете да получавате данни за грешки, тяхното описание и честото на поява, също така дали присъстват в превозното средство или не.

В същото време можете да обменяте информация с устройствата, като задействате компоненти и извършвате различните тестове, налични на превозното средство, като изрязване на цилиндрите, тест за компресия, баланс на цилиндрите, двоични състояния и т.н.

20.2 Версията на софтуера Jaltest предлага подобрен потребителски интерфейс с покритие в повече от 260 марки, 6 866 модела, 53 910 системи, 50 182 функционалности и 480 568 кодове за неизправности. Времето за инсталиране на новия потребителски интерфейс е намалено от около 40 на 15 минути. Персонализирането позволява конфигуриране на пряк път, по-живи дисплеи с цветно кодиране и други опции.

Jaltest Software е най-пълният и интуитивен софтуер за диагностика и мултисистемно покритие на пазара:

Можете да извършвате диагностика и взаимодействие с различните звена с електронен контрол при  превозните средства от типа:

 • Камиони
 • Ремаркета
 • Автобуси
 • Лекотоварни автомобили (бусове и пикапи)
 • Земеделски като трактори, комбайни, товарачи, събирачи
 • Специализирана строителна техника  като багери, товарачи, кранове, повдигачи, асфалтополагащи машини, минна техника

Неговата структура позволява да се избере типът, модела и системата на превозното средство, които да бъдат диагностицирани по интуитивен и насочващ начин. Изобразяването му включва лесно разпознаваеми икони.

Навигирайте лесно чрез приложението, като получавате данни за грешки, тяхното описание, честота им и дали те са налични в даденото превозното средство.

Можете едновременно да комбинирате получаването на стойности и измервания с техните диапазони от референтни стойности.

В същото време можете да обменяте информация с устройствата, като задействате компонентите и извършвате различни тестове, налични в превозното средство, като изключване на цилиндри, изпитване на компресия, баланс на цилиндрите, двоични състояния и много др.

 • Автоматично разпознаване на системите на вашите превозни средства
 • Включени са повече от 14000 търговски марки

Отстраняване на проблеми

 • Актуаторни тестове
 • Управление на досиетата на клиентите
 • Информация за местоположението на диагностичните конектори
 • Информация за какви  кабели и конектори да използвате в даден случай

Start typing and press Enter to search