JALTEST СОФТУЕР

Подробна техническа информация с изображения, пиктограми, графики, схеми и снимки за ускоряване на ремонта

softueren-modul-jaltest

Jaltest софтуер е най-изчерпателният и обширен софтуер за диагностика на търговски превозни средства на световния пазар. Той позволява да се извърши диагностика и да се взаимодейства с различните звена с електронно управление като разделя различните превозни средства по класификация.

Чрез Jaltest софтуер можете да идентифицирате и лесно да получавате данни за кода на грешките, тяхното описание и честота на появата им, както и дали са записани в контролните модули на превозните средства.

Дизайнът му дава възможност за избор на типа, модела и системата на превозното средство. Позволява ви да диагностицирате системите на превозните средства по постъпков и интуитивен начин чрез достъп до:

  • Версия на български език.
  • Постъпково упътване за отстраняване на проблем, причинен от дадена грешка.
  • Детайлни технически данни на системата на даден модел машина.
  • Активни диаграми.
  • Данни за поддръжката на превозното средство.
  • Калибрация и процедури на отделни модули.
  • Информация за работочасове, необходими за извършване на даден ремонт по стандарт.
  • Ръчно търсене на липсващи диагностични кодове.

Можете да взаимодействате с модулите като задействате компонентите и да извършвате различни тестове, налични за даденото превозно средство. Например такива тестове са: тестване на цилиндрите, тест за компресия, проверка на DPF, ресет на броячи, проверка на AdBlue системи, калибрация на скоростни кутии и компоненти и т.н. Всичко това е подкрепено от сериозна подробна техническа информация, събираща в себе си изображения на компоненти, пиктограми, графики, схеми и снимки, спомагащи ускоряването на даден ремонт.

Актуализациите на Jaltest софтуера са 3 пъти в годината. Чрез тях ще можете да добавите нови марки, модели превозни средства, системи, функционалности и техническа информация. Чрез вашия потребителски профил за достъп до уебсайта www.jaltest.com можете да изтеглите най-новата налична версия на софтуера.

Постъпково упътване за отстраняване на проблем, причинен от дадена грешка

Jaltest ви предоставя достъпни и лесни за постъпково проследяване упътвания за отстраняване на механични и електрически проблеми, с добавени към тях допълнителни процедури и детайлни упътвания. В обхвата на тяхната информация влизат различни видове проверки и са полезни както при ремонт така и при смяна на компоненти.

Интерактивни елекрически схеми

Задържайки курсора на мишката върху компонентите на дадена електическа схема ще ви се покаже техническа информация, включително допълнителни документи и технически данни с възможност за коментари, както и местоположението на дадения компонент.

Активни диаграми на системите

Важно е разбирането как работят различните системи в дадена машина. Чрез Jaltest Info Web получавате достъп до различните схеми на пневматичните, електрическите и горивните линии заедно със съответните им технически стойности, изображения, местоположения и много други, за да се ускори и улесни работата на сервизния техник.

Детайлни технически данни за превозното средство

Прецизността на техническите данни е изключително важна при ремонти засягащи основни блокове на превозното средство. За целта Jaltest предоставя такива, получени директно от производителя. Това са данните отнасящи се до видове затягания, настройка, референтни измервания, параметри, схеми и др.

Информация за работочасове при ремонти

За да се подобри производителността при извършването на определени операции, софтуерът разполага с включена функция за оценка на времето за ремонт според вида му.

Имате ли нужда от повече информация?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

error: Съдържанието е защитено!